Frivillige

Nye frivillige søges til arkivet

Har du en skribent i maven eller er vild med billeder, så mangler vi nye hjælpere i vores arkiv. 

Vi arbejder på 2 faste dage og holder fælles spisepause. Nogen møder tidligt, andre kommer først til middag. At være frivillig hos os skal nemlig passe sammen med helbred, familie og andre opgaver.

Der afholdes personalemøde for de frivillige medarbejdere hvert kvartal, medio februar, medio maj, medio september og ultimo november (juleafslutning). Her drøfter vi de aktuelle opgaver og planlægger arbejdet.