Personalemøder

Der afholdes personalemøde for de frivillige medarbejdere hvert kvartal, medio februar, medio maj, medio september og ultimo november (juleafslutning). Her drøfter vi de aktuelle opgaver og planlægger arbejdet.