Erklæring om tavshedspligt

Erklæring om tavshedspligt og beskyttelse af personlige oplysninger

Samtlige arkivets medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer har, hvad enten de er fastansatte, midlertidigt beskæftigede eller frivillige medarbejdere, ubetinget tavshedspligt med hensyn til personfølsomme oplysninger, som kommer til deres kendskab under arbejdet i arkivets tjeneste. Tavshedspligten omfatter forhold, som man i arbejdet bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse enten ifølge sagens natur er påkrævet eller er specifikt påbudt.

Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelsen, og brud på denne kan være strafbart efter gældende lov.

Jeg erklærer herved, at jeg er blevet informeret om min tavshedspligt som arkivmedarbejder eller bestyrelsesmedlem med hensyn til følsomme oplysninger, som kommer til mit kendskab gennem arbejdet i arkivet, og jeg lover at jeg ikke vil bryde denne tavshedspligt, hverken under eller efter min ansættelse.

Jeg er samtidigt indforstået med, at det er af hensyn til museets sikkerhed nødvendigt at alle frivillige på Lokalhistorisk Arkiv Holstebro give personlige oplysninger til museets personaleansvarlige.

Vi må som forening ikke kræve disse oplysninger medmindre du underskriver en erklæring, som giver os lov til at opbevare oplysningerne. I den forbindelse skal du underskrive vedlagte GDPR-erklæring.

De oplysninger vi opbevare drejer sig om:

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Dit telefonnummer
  • Din e-mailadresse

Hvis der bliver tale om andre oplysninger vil du blive informeret om det, jf. vedhæftede skabelon for privatpolitik.

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro

Medarbejderens navn___________________________________________________________

Dato__________________ Underskrift___________________________________