Foreningen Lokalhistorisk arkiv Holstebro. har til formål at støtte indsamling og opbevaring af lokalhistorisk materiale for Holstebro og omegn. Foreningen skal formidle og fremme interessen, for egnens lokalhistorie og stille det til rådighed for alle interesserede. Formidlingen kan ske ved besøg på arkivet, gennem digitalisering, egen hjemmeside, sociale medier, trykte medier og arkiv.dk, offentlige møder og udgivelse af arkivets nyheder og fund i samlingen.

Arkivet dækker primært følgende sogne: Holstebro, Nørreland, Måbjerg, Ellebæk, Naur, Sir, Idom, Råsted, Nørre Felding, Tvis, Mejdal, Mejrup, Borbjerg og Hogager.

Arkivet er en kommunalt ejet institution og den daglige arkivleder er ansat ved Holstebro Bibliotek. Arkivlederen har ansvaret for den daglige drift i samarbejde med en gruppe frivillige medarbejdere og den selvstændige forening Lokalhistorisk arkiv Holstebro.

Arkivet indsamler og opbevarer alene arkivalier af almen historisk interesse, som har specifik tilknytning til borgere, foreninger, virksomheder, private og offentlige institutioner i Holstebro og omegn, og som ikke kan forventes bevaret andre steder.

Arkivet samler håndskrevet eller trykt materiale på papir i hæfter, bøger, protokoller, billeder, lydoptagelser, kort, film og andre data, herunder digitale.  

Aktiviteter i den kommende tid

Sorry, no posts were found.

Indlevering af arkivalier

Hver onsdag og torsdag kl. 13-15 i 2022
Vi modtager billeder, video, smalfilm, dias og skriftlige materialer af forskellig slags.

Smid aldrig billeder og skriftlige materialer væk. 

Er du i tvivl så lad os gennemgå det på arkivet

Månedens billede


Giv det videre
Landsdækkende projekt – Fortæl din historie og læs andres erindringer

Nye frivillige søges til arkivet

Har du en skribent i maven eller er vild med billeder, så mangler vi 2 nye hjælpere i vores arkiv. 

Vi arbejder på 2 faste dage og holder fælles spisepause. Nogen møder tidligt, andre kommer først til middag. At være frivillig hos os skal nemlig passe sammen med helbred, familie og andre opgaver.

Alle vores arkivalier bliver registreret i den landsdækkende database Arkibas på Arkiv.dk

– prøv at søg dine bedsteforældre