Foreningen Lokalhistorisk arkiv Holstebro har til formål at støtte indsamling og opbevaring af lokalhistorisk materiale for Holstebro og omegn. Foreningen skal formidle og fremme interessen for egnens lokalhistorie og stille det til rådighed for alle interesserede. Formidlingen kan ske ved besøg på arkivet, gennem digitalisering, egen hjemmeside, sociale medier, trykte medier og arkiv.dk, offentlige møder og udgivelse af arkivets nyheder og fund i samlingen.

Indlevering af arkivalier

Hver onsdag og torsdag kl. 13-15 undtagen i juli måned
Vi modtager billeder, video, smalfilm, dias og skriftlige materialer af forskellig slags.

Smid aldrig billeder og skriftlig materiale væk. 

Er du i tvivl så lad os gennemgå det på arkivet

Kender du noget til nedenstående billede?

Skriv til:


Alle vores arkivalier bliver registreret i den landsdækkende database Arkibas.