Om Arkivet

I starten af 1950’erne grundlagde Bent T. Holm en omfattende privat samling af dokumenter om Holstebro. I 1960 barsler han med sin første artikelserie – ”Holstebro før og nu” der blev bragt i Amtsbladet. Anerkendelsen fra officiel side kom i 1962, hvor Holstebro Byråd erklærede byhistorisk arkiv for en selvejende institution med kommunalt tilskud.

I 1976 gik arkivet fra at være en selvejende institution til at være en afdeling af Holstebro Museum, dog uden ”bofællesskab”. Det kom først i 1991 med indflytningen i det nye kulturhistoriske museumskompleks på Museumsvej 2B.​ Fra 2020 ophørte de lokalhistoriske arkiver i Holstebro, Vinderup og Ulfborg-Vemb med, at være organisatorisk tilknyttet til Holstebro Museum. Efter byrådets beslutning i januar 2021 bliver arkiverne organiseret under Holstebro Bibliotek og med en fælles arkivleder til at koordinere arbejdet i respektive arkiver. 
Arkivet er fortsat kommunalt ejet, med placering på Museumsvej 2B

Arkivet dækker primært følgende sogne: Holstebro, Nørreland, Måbjerg, Ellebæk, Naur, Sir, Idom, Råsted, Nørre Felding, Tvis, Mejdal, Mejrup, Borbjerg og Hogager.

Arkivet er en kommunalt ejet institution og den daglige arkivleder er ansat ved Holstebro Bibliotek. Arkivlederen har ansvaret for den daglige drift i samarbejde med en gruppe frivillige medarbejdere og den selvstændige forening Lokalhistorisk arkiv Holstebro.

Arkivet indsamler og opbevarer alene arkivalier af almen historisk interesse, som har specifik tilknytning til borgere, foreninger, virksomheder, private og offentlige institutioner i Holstebro og omegn, og som ikke kan forventes bevaret andre steder.

Arkivet samler håndskrevet eller trykt materiale på papir i hæfter, bøger, protokoller, billeder, lydoptagelser, kort, film og andre data, herunder digitale.