Medlemskaber

Foreningen er nu veletableret, men vi har brug for jeres støtte.

Personligt medlemskab

Som medlem af foreningen Lokalhistorisk Arkiv Holstebro får du adgang til vores årlige generalforsamling, samt sikrer dig et gratis eksemplar af vores årsskrift, som forventes at udkomme en gang årligt.
Årligt medlemsskab koster 150 kr.

Forenings- / virksomheds medlemskab

Som medlem af foreningen Lokalhistorisk Arkiv Holstebro får I adgang med en person til vores årlige generalforsamling, samt sikrer jer et gratis eksemplar af vores årsskrift, som forventes at udkomme en gang årligt.
Årligt medlemsskab koster mindst 500 kr.

Sådan gør I:

Send en mail til  med      

Navn / Forening / Virksomhed

                 Adresse

                 Telefonnummer

                 E-mail

Derpå modtager du en bekræftelse med indbetalings information

Det frivillige arbejde

Der er ansat en daglig leder på arkivet, men arkivet kan ikke drives, medmindre vi har mange frivillige medarbejdere. Alle er velkommen til at melde sig som frivillig og du vil komme ind i en arbejdsgruppe, ud fra den interesse du har.

Der er i øjeblikket etableret følgende arbejdsgrupper:

 • Oprydnings-gruppe
 • Arkivalier-gruppe
 • Kort og plakat-gruppe
 • Billedarbejdsgruppen (BIG)
 • Hjemmesidegruppen
 • Byrumsgruppen til planlægning af aktiviteter til byjubilæum 2024

Der er følgende arbejdsgrupper i støbeskeen:

 • Gruppe til registrering af materiale, som henstår usorteret
  • Gruppe til skanning og registrering af smalfilm
  • Formidlingsgruppe i.f.t:
   • Skoler- og uddannelsesinstitutioner
   • Plejehjem- og ældrecentre
   • Facebook og øvrige sociale medier